จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

     วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยนายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองประธานคณะทำงาน ประชุมคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง หัวข้อ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ