จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

 จังหวัดลพบุรีแถลงพบไม่พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่

     จังหวัดลพบุรีแถลงพบไม่พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องแจ้งเบาะแสเรื่องแรงงานต่างด่าวและสนามชนไก่ในพื้นที่  วันนี้ (11 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  จังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวสถานการณ์การณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี โดยนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่จังหวัดลพบุรี วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ 20 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย   ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 6 ราย  ผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย (สมุทรสาคร) มีการส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด 2,063 ราย พบเชื้อ 20 รายไม่พบเชื้อ 2,026 ราย รอผลตรวจ 17 ราย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงยืนยัน ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดลพบุรียังคงอยู่ที่ 20 ราย คือ อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอโคกสำโรง 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง 17 ราย พื้นที่อำเภอท่าวุ้งเป็นพื้นที่ที่จังหวัดควบคุม เฝ้าระวังเป็นพิเศษ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประชาชนในพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชนไม่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่จำเป็น โดยจะมีการเข้มงวดในการเข้า-ออกพื้นที่  กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 5 จังหวัด ตามประกาศ ศบค.ได้แก่ ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี และสมุทรสาคร หากเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ขอให้รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้กักตัวในที่พักอาศัยจนครบ 14 วัน  ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค.ให้รายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการตนเองอย่างเคร่งครัด จังหวัดลพบุรีได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ได้แก่ อำเภอท่าวุ้ง 7 จุด อำเภอโคกสำโรง 14 จุด อำเภอพัฒนานิคม 7 จุด อำเภอเมือง อำเภอชัยบาดาล อำเภอหนองม่วง และอำเภอสระโบสถ์ อำเภอละ 1 จุด สิ่งที่มีความเป็นห่วงคือเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ จ.ลพบุรี ซึ่งจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการตรวจตราที่พักของแรงงานต่างด้าวของตนเองด้วย สำหรับกรณี สนามชนไก่ สนามประลองไก่นั้น จังหวัดฯ ไม่ได้อนุญาตให้เปิดมาเป็นเวลา 5-6 เดือนแล้ว ซึ่งได้วางมาตรการให้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับตำรวจ ทหาร และนายอำเภอทุกอำเภอออกตรวจตราอย่างเข้มงวด ซึ่งหากประชาชนทราบเบาะแสสามารถแจ้งมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรีได้ตลอดเวลา  เรื่องอุปกรณ์การตรวจหาเชื้อของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ที่ขณะนี้สามารถตรวจได้ตามปกติแล้ว  และยื่นยันว่าจังหวัดลพบุรีไม่ได้มีการปิดล๊อกจังหวัด ส่วนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ต้องรออีกระยะ หลังวันที่ 20 มกราคม 2564 หากไม่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิม แสดงว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ ที่สำคัญ ขณะนี้ ชาวลพบุรีต้องร่วมมือร่วมใจกันปฏฺิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเต็มที่

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ