จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีจัดงาน “OTOP ร่วมใจสู้ภัยโควิด”

     วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ร่วมใจสู้ภัยโควิด ระหว่างวันที่ 10 – 16 มกราคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี 1 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา โดยการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่มีคุณค่าเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือคนในชุมชน อีกทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ