จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี ณ วัดบางกระพี้น้อย อำเภอบ้านหมี่

     วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. นายนิวัตน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรีี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี (วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธ- ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) โดยมีนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านหมี่ เข้าร่วมดำเนิน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบางกระพี้น้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ