จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

คณะอนุกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสารฯ ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบสายไฟฟ้า จังหวัดลพบุรี

     วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และเขตพิเศษอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รองประธานกรรมาธิการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่าง สภาผู้แทนราษฎร นำคณะอนุกรรมาธิการร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการจัดระเบียบ สายสื่อสาร และการบริหารจัดการไฟฟ้า ส่องสว่างในพื้นที่ประวัติศาสตร์และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ประชุมประกอบด้วยนายประทวน สิทธิอำนวยเดช สส. จังหวัดลพบุรี เขต 1 ลพบุรี ผู้แทนการไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์ ท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการนำสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงใต้ติดในพื้นที่โบราณสถานที่ท่องเที่ยว และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2563 – 2564 จังหวัดลพบุรีมีเส้นทางจัดจัดระเบียบไปแล้ว 126 เส้นทาง จำนวน 11,890 เสา คิดเป็นระยะทาง 327.45 กิโลเมตร และในปี 2565 – 2569 ได้มีแผนการดำเนินงานจัดระเบียบสาย สื่อสารบนเสาไฟฟ้า จำนวน 13 เส้นทาง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ