จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี

     วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดยนายสุธี มากบุญ และนายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมาธิการ ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ดังนี้
     1.พื้นที่แปลงใหญ่ข้าว ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
     2.พื้นที่แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
     โดยคณะได้ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายภาพรวมการดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าว และแปลงใหญ่พืชผัก ศึกษาการบริหารจัดการการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมไปถึงการรับฟังบรรยายภาพรวมการดำเนินงานแปลงใหญ่พืชผัก ขั้นตอนการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ