จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีกำหนดให้แรงงานก่อสร้างจาก กทม.และปริมณฑล รายงานตัวกับพนักงานควบคุมโรคทันทีหากเดินทางเข้าพื้นที่

            วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.20 น ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 24/2564  โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานก่อสร้างจาก กทม.และปริมณฑล โดยกำหนดให้คณะทำงานติดตามและชุดเคลื่อนเร็วระดับอำเภอและตำบล เฝ้าระวังติดตามการเข้าพื้นที่ของแรงงานก่อสร้างฯ อย่างเคร่งครัด โดยให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ในพื้นที่ และแยกกักกันตัวเองในพื้นที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน และเข้ารับการสอบสวนโรค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หากพบความเสี่ยงต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19   พร้อมกับกำหนดมาตรการเฝ้าระวังด้วยการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง เส้นทางเข้า-ออกของจังหวัดในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางสายหลัก 2 จุด คือ บริเวณหน้าวัดศรีธรรมโสภณ (ขาเข้า) ถนนพหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี และบริเวณหน้าตู้ยามบางงา ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง ส่วนการจัดตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองในเส้นทางคมนาคมสายรองในพื้นที่ต่างๆ ให้อำเภอพิจารณา            

               นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ให้เห็นชอบให้ปิดการเรียนในสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2564 โดยให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนการสอนในลักษณะ On-line /On-air /On-hand หรือ On-demand ตามความเหมาะสม เนื่องจากพบผู้ป่วยหลายรายมีความเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา  และยังพิจารณาการขยายเวลาการปิดสถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ  ลานเบียร์ ระยะเวลา 31 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2564 และกำหนดมาตรการสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติ แต่ห้ามการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564                       

สุภาวดี สมศรี สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ