จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

กิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี”

    วันจันทร์ 15 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” โดยมีนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งการบริจาคเงินและสิ่งของให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ