จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

กิจกรรม “รวมพลังสตรี เนื่องในวันสตรีสากล” ประจำปี 2564

     วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564  นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังสตรี เนื่องในวันสตรีสากล” ประจำปี 2564 โดยมีนางฐิติรัตน แวงชิน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำสตรีและสตรีจากทั้ง 11 อำเภอ ร่วมกิจกรรม

      การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี และสมาคมพัฒนาสตรีละโว้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ
     1. เพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคม
     2. เพื่อให้สตรีได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การขจัดความรุนแรงในครอบครัว สิทธิมนุษยชนของสตรี การคุ้มครองสิทธิสตรี การป้องกันสิทธิ์ผู้หญิงให้ปลอดภัยจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ
      3. เพื่อให้สตรีมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย
      4. เพื่อให้สตรีเป็นพลังและฐานในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

     กิจกรรม ” รวมพลังสตรีเนื่องในวันสตรีสากล” ประจำปี 2554 ดังนี้
       1. การเดินรณรงค์ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย สวมใส่ผ้าไทยให้สนุก และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
     2. การบรรยายให้ความรู้แก่สตรี ในเรื่องการสวมใส่ผ้าไทยประจำท้องถิ่น “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการขจัดความรุนแรงในครอบครัว
      3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพจากกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ประสบความสำเร็จ
      4. นิทรรศการการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
    5. การจัดแสดงและจำหน่าย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และผ้าไทยจังหวัดลพบุรี จากกลุ่มทอผ้าบ้านร่วมใจสามัคคี อำเภอโคกเจริญ กลุ่มศิลปิน OTOP จากอำเภอโคกเจริญ และกลุ่มแสงจันทร์ผ้ามัดหมี่ จากอำเภอบ้านหมี่

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ