จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

     วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมด้วยจิตอาสาภาคประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 400 คน ร่วมถวายความเคารพต่อเบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ และเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ ให้รู้รักสามัคคี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ