จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

“กิจกรรมร่วมช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัย COVID – 19 ”

     วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมร่วมช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัย COVID – 19 ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี จำนวนกว่า 40 ร้าน สินค้าภายในงานประกอบด้วย สินค้าจากสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงพยาบาลอานันทมหิดล และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าเกษตรอินทรีย์อาหารปลอดภัย สินค้าแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร และสินค้าจากภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ได้แก่ ไข่สดจากฟาร์ม จากบริษัทนิพพานกรุ๊ป (สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี) และกิจกรรมส่งเสริมการขายจากบริษัท บิ๊กซี สาขาลพบุรี เป็นต้น
     ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนช่วยเหลือธุรกิจ SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร รวมถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรแบบครบวงจร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อีกด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ