จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

“กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) ณ วัดเทพกุญชรวราราม

       วันเสาร์ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) ณ วัดเทพกุญชรวราราม หมู่ที่ 3 ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก
     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และลงเรือ สำรวจเส้นทางน้ำแม่น้ำลพบุรีและประตูระบาย เปิด-ปิดน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังไม่ให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งดูในแม่น้ำลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ