จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2)

     วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ (แห่งที่ 2) ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ