จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

      วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ บริเวณสนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ