จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณวัด วัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.45 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าทีมจิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประกอบด้วยประชาชนจิตอาสา นายกอบต.โก่งธนู สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์และโรงเรียนวัดบ้านดาบ รวมกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน) เก็บกวาด ล้างทำความสะอาดบริเวณวัด วัดบ้านดาบ ตำบลโก่งธนู https://goo.gl/maps/PUSFT1EEDQLWJsWQ9 เพื่อป็นปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน ข้าราชการ รวมถึงประชาชนจิตอาสา ให้มีจิตสาธารณะ ให้รู้รักสามัคคี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ