จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การเปิดโรงทาน โรงครัว เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกแก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

     วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการเปิดโรงทาน โรงครัว เพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกทุกวัน แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 แห่งของจังหวัดลพบุรี ตามพระราชดำริ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี, พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธี ณ พระอารามหลวง วัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
     ทั้งนี้ ทางโรงครัว โรงทาน ที่วัดแห่งนี้ จะจัดทำอาหารปรุงสุกทุกวัน บรรจุกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลอานันทมหิดล และโรงพยาบาลท่าวุ้ง โดยในแต่ละวันจะมีอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต๊กตึ๊งลพบุรี เป็นผู้มารับและนำส่งต่อในแต่ละวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ