จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

      วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น.
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หน่วยงานทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธีการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดหางบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมสลากกาชาดฉบับจริง และบัตรประชาชนตัวจริง ติดต่อรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-16.30 น.

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ