จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การอบรม และมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวจังหวัดลพบุรี

      วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมอบนโยบายแนวทางการบริหารจัดการ การทำงานของแรงงานต่างด้าวจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์ภาคีเครือข่าย รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ