จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. – 15.30 น. นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจติดตามและแนะนำการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับคณะทำงานที่ 1 เข้าตรวจสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค อาทิเช่น สนามฟุตบอล โต้ะสนุกเกอร์บิลเลียด สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว และจุดเสี่ยงในห้างสรรพสินค้า Big C และเข้าตรวจมาตรการการเว้นระยะห่างและการทำความสะอาดของโรงภาพยนตร์ ในห้างสรรสินค้าRobinson ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงได้มีการแนะนำถึงมาตรการทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ