จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน

    วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก เจ้าพระยา ท่าจีน การประชุมครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศ) พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก

     โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมแนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท วอเตอร์ ดีเว็ลลัฟเม็นท์ คอนซัลแท็นส์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตน์ จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำผังน้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ณ ห้องจามจุรี โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

     และมีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม จาก 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และเลย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ