จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

สำนักปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงดำเนินการโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

     วันที่ 1 เมษายน 2564 สำนักปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี หน่วย HHU และเทศบาลตำบลหนองม่วง ดำเนินการโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี มีผู้ขอรับบริการจำนวน 57 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสุนัข 118 ตัว จำนวนแมว 192 ตัว ทำหมันสุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 2 ตัว แมวเพศผู้ 14 ตัว แมวเพศเมีย 18 ตัว ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ