จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.2564

                   วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.2564 (กิจกรรมที่ 2) โดยได้รับเกียรติจากนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้รับผิดชอบของสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการภูมิภาคทุกหน่วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 126 แห่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องอำเภอ รวมจำนวน 200 คน โดยแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมิน และตัวชี้วัด OIT ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน ป.ป.ช.(ส่วนกลาง) นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข และนายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ