จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชนริมถนนพหลโยธิน (บริเวณสามแยกนิคมฯ)

     วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ชุมชนริมถนนพหลโยธิน (บริเวณสามแยกนิคมฯ) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564 ของพื้นที่ดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ