จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมวีดิทัศน์ทางไกล กลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปี 2564

  วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมVDO CONFERENCE กลั่นกรองผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปี 2564 ในโครงการทุนการศึกษาฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ