จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ครั้งที่ 4/2565

       วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายกกชัย  ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอดชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

       ในเวลาต่อมา ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดในพื้นที่อำเภอต่างๆ  ดังนี้
      📍จุดสี่แยกนิยมชัย ถนนวังเหลิง – หนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
      📍จุดสี่แยกไฟแดงลำนารายณ์หมู่ที่ 3 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
      📍บริเวณสนามหน้าวัดลำสนธิ หมู่ที่ 9 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
      📍บริเวณสามแยกเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ
      📍จุดหน้าตลาดปลา หมู่ที่ 4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
      📍จุดสี่แยกม่วงค่อม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล

       ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อมปรับแผนรองรับผู้เดินทางกลับขาเข้า กทม. ปรับจุดตรวจ จุดบริการ ให้สอดรับกับปริมาณการจราจร และการบังคับใช้กฏหมายตามมาตรการ 10 รสขม อย่างเคร่งครัด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ