จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564

     วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีเป็นเลขานุการฯ มีการสรุปผลการรณรงค์ฯระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2564 รวม 3 วัน เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 18 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 21 คน และผู้เสียชีวิต 1 ราย การติดตามและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแจ้งให้อำเภอและหน่วยงานต่างๆดำเนินการ โดยเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับหน่วยท้องที่จัดตั้งด่านชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การเคาะประตูบ้านเพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงไม่ให้ขับยานพาหนะออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาด ฯลฯ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ