จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564

     วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 และนายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีเป็นเลขานุการฯ โดยสรุปผลการรณรงค์ฯข้อมูลของวันที่ 10 เมษายน 2564 (วันแรกของการรณรงค์) เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 6 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 5 คน และผู้เสียชีวิต 1 ราย การติดตามและการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และการกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแจ้งให้อำเภอและหน่วยงานต่างๆดำเนินการ ฯลฯ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ