จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่2/2564

     วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดลพบุรี ครั้งที่2/2564 เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ