จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ เตรียมสู้ภัยแล้งปี 64

     วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564 โดยตัวแทนจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) และหน่วยงานในท้องที่เข้าร่วมประชุม

     ในเบื้องต้น สทนช.ได้รายงานถึง สถานการณ์น้ำ และผลการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 รวมถึงผลการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำและแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2565

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ