จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ครั้งที่ 1/2564

     วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ