จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี

     วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09:00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด ของจังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 13 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยจำนวน 31 คนส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงที่มีการแพร่ระบาดและนำเชื้อมาแพร่สู่ครอบครัวและที่ทำงาน ดังนั้นจังหวัดลพบุรีจึงเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้น รองรับผู้ป่วย โควิด ที่มีอาการไม่รุนแรงและรอการกลับบ้าน ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีมีมติเห็นชอบจัดตั้งสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามจำนวน 2 แห่งคือกองพันเสนารักษ์ที่ 1 จังหวัดลพบุรีสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 56 เตียง และอาคาร A03 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง และสำรองไว้อีก 1 แห่งคือที่โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ศูนย์การบินทหารบก สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 150 เตียง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมเตียงและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งบุคลากรการแพทย์ให้พร้อมโดยเร็วที่สุด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ