จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ​ (กรอ.)​ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

     วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ​ (กรอ.)​ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน เพื่อรับทราบสถานการณ์​ด้านเศรษฐกิจ​กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน และรายงานจากสภาอุตสาหกรรม​ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม​กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมทั้งความคืบหน้าโครงการพัฒนา​ระบบรถไฟฟ้า​ความเร็ว​สูง​เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค​ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) และกรุงเทพฯ-เชียงใหม่​ (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ​-พิษณุโลก)​ และรายงานความคืบหน้าการจัดงาน UP Expo 2021
ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา​

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ