จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563

  วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2563
     (1) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     (2) ขอความเห็นชอบผลการประเมินแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) จังหวัดลพบุรี
     โดยมี คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.จ.)จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดลพบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ