จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาสังคมร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณายกเลิกและโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ