จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2564

     วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2564   ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ