จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

      วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2564 ครั้งที่ 3 ณ ห้องทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 34 ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2564 สรุปยกเลิกการจัดงาน เนื่องจากการจัดงานเป็นงานที่มีการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัดไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดได้ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้เช่นการเช่าชุดไทย การแต่งหน้าหรือเสริมสวย การแสดงแสงสีเสียงภายในงานที่ยากต่อการปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีอีกด้วย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ