จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

      วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา(หนองน้ำพล) ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ลพบุรี มอบหมายให้นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ลพบุรี(หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี)  พร้อมด้วยปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอท่าวุ้ง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าวุ้ง ประมาณ 400 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โครงการแก้มลิงของมูลนิธิชัยพัฒนา(หนองน้ำพล) ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
      5.1 การทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
      5.2 การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 99,999 ตัว
      5.3 การปลูกต้นไม้ ประกอบด้วยต้นจำปีสิรินธร จำนวน 2 ต้น และพืชทางการเกษตร จำนวน 20 ต้น
      5.4 การปลูกมันสำปะหลัง ในแปลงสาธิตพื้นที่ 2 งาน
      5.5 การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ
      ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสถานที่ให้มีความสวยงาม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ