จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดลพุบรี ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

     วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 11/2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
       ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบเกียติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองเขาสามยอด (ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ด้านสาธารณสุข) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (ด้านสิ่งแวดล้อม) และองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว (ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น) และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่บูรณาการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประจำปี 2564 จำนวน 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ