จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

การประชุมกรมการจังหวัดฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2565

     วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการโควิต-19 ซึ่งในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สายพันธุ์โอมิคอน เป็นอย่างมากเชื้อนี้ติดได้ง่าย ดังนั้นจะต้อง งดรับประทานอาหารร่วมกัน งดเข้าสถานที่เสี่ยง งดดื่มสุราในร้าน ชะลอการเดินทาง โดยให้มีการ Work from Home (WFH) รวมทั้งควรปฏิบัติตามมาตรการ V-U-C-A คือ การฉีดวัคซีีน การสวมหน้ากาก/เว้นระยะห่าง สถานที่บริการพร้อมผู้ให้บริการ ฉีดวัคซีน ตรวจ ATK เมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้จังหวัดลพบุรีได้ประสบปัญหาเรื่องน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งขอให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนิินการแก้ไขปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ