จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การดำเนินงานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ “

      วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ” ส่งมอบความรัก ความสุข ให้ชาวไทยทุกคน และการนำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่างๆ ซึ่งจังหวัดลพบุรี มีครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ต้องดำเนินการสำรวจความถูกต้อง (X-Ray) จำนวน 11,514 ครัวเรือน ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ