จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

การชาดจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านหมี่

     วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
     เวลา 10.30 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชินรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ปลัดอำเภอบ้านหมี่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เยี่ยมผู้พิการสูงอายุ ราย นายบุญมา คายเช่า บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
    เวลา 10.30 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชินรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านหมี่ ปลัดอำเภอบ้านหมี่ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เยี่ยมผู้พิการสูงอายุ ราย นายบุญมา คายเช่า บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ